Filmas.lv

Gadatirgus (1983)

Reportāža par "nelikvidu" gadatirgu, ko organizē LPSR Valsts sagādes komiteja.