Filmas.lv

Iegūt laiku (1982)

Kā LPSR ZA Organiskās sintēzes institūtā pārvar barjeras starp zinātni un ražošanu.