Filmas.lv

Zirdziņ, hallo! (2017)

Filma par to, kā viss mainās palikdams tāds pats. Var arī teikt – kā viss paliek tāds pats mainoties.