Filmas.lv

Meklētāji (2017)

Kas meklē, tas atrod. Meklētāji – cilvēki, kas brīvajā laikā meklē bez vēsts pazudušos. Reiz, sapratis, ka pazudušo cilvēku tuviniekiem trūkst kāda, pie kā vērsties pēc palīdzības, 2009. gadā Aleksandrs Faminskis nodibināja "Bezvests.lv". Tajā pulcējas dažādu profesiju pārstāvji, kas bez atlīdzības mēģina brīvajā laikā palīdzēt citiem. Viņi regulāri rīko treniņus,  notiek arī īstas meklēšanas misijas. Meklējumi var beigties ar kādu no rezultātiem: netika atrasts, atrasts miris vai atrasts dzīvs.