Ludmila Ikere

Dokumentālo filmu režisore Ludmila Ikere beigusi Kuldīgas vakara vidusskolu (1957), bet 1968. gadā absolvējusi Ļeņingradas Kultūras institūta Režijas nodaļu, studijas apvienojot ar režisores darbu Brocēnu kultūras namā un Saldus Tautas teātra galvenās režisores pienākumiem. Tomēr 1968. gada 12. augustā Ludmila Ikere sāka strādāt Rīgas kinostudijā un pavadīja tur 22 gadus. Režisore strādāja pie kinožurnāliem Padomju Latvija un Pionieris, bet galvenokārt uzņēma pasūtījuma filmas (par Arvīdu Žilinski, Annu Brigaderi, Ernestu Birznieku-Upīti un citiem kultūras darbiniekiem), kurām bieži pati arī rakstīja scenārijus. Droši vien tādēļ pēc kinodarba viņa pievērsās rakstniecībai un 1995. gadā izdeva dzejoļu krājumu Vārdi notiek, kam sekoja arī citi, bet viņas ceļu kinematogrāfijā turpina meita Gunta Ikere, aktīvi strādājoša montāžas režisore.

Skatīt vairāk
Skatīt vairāk