Ludmila Ikere (13.12.1929)
Režisors
Latvijas hronika Nr.18 (1990)
Zēni un meitenes (1990)
Ģimenes attiecību pamati (1989)
Jauniešu zinātniski tehniskā jaunrade (1988)
Laulība un ģimene (1987)
Lāzeru sistēmas pielietošana meliorācija (1986)
PSRS Tautas skolotāja Janīna Vilmane (1986)
Plastmasas beztranšeju drenāža (1985)
Lauksaimniecības tehnikas efektīva izmantošana (1984)
Lauksaimniecības kultūru audzēšanas tehnoloģija (1983)
Viņš pazina latviešu komunistus (1982)
2000.gadā - veselību visiem (1981)
Darba drošība attīrīšanas iekārtās (1980)
Slaukšanas mehanizācija. 1.d. Slaukšanas iekārta "Tandēms ASI-8" (1980)
Slaukšanas mehanizācija. 2.d. Slaukšanas iekārta "Eglīte ASI-16" (1980)
Lietderības koeficients (1979)
Tautas rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis (1979)
Uzmanīgi ar indēm (1978)
Saudzējiet bērnus (1978)
Ja ar bērnu notikusi nelaime (1978)
Noliktavas ar līmētām koka konstrukcijām (1977)
Anneles pasakas (1977)
Padomju tradīcijas un ierašas (1977)
Skan bērnības pasakas (1976)
Aug Dzimtenes sargi (1976)
Grāmatvedības uzskaites organizācija (1975)
Drošības tehnika paketēšanā un saplākšņa līmēšanā (1974)
Darba noskaņojums (1974)
Drošības tehnika koksnes hidrotermiskajā apstrādē atklātajos baseinos (1974)
Mehanizācija zivsaimniecībā "Nagļi" (1973)
Negadījums (1973)
Nekas nenotiks, tomēr (1973)
Padomju sieviete (1973)
Lasis (1971)

Scenārija autors
Zēni un meitenes (1990)
Ģimenes attiecību pamati (1989)
Lauksaimniecības kultūru audzēšanas tehnoloģija (1983)
2000.gadā - veselību visiem (1981)
Slaukšanas mehanizācija. 1.d. Slaukšanas iekārta "Tandēms ASI-8" (1980)
Slaukšanas mehanizācija. 2.d. Slaukšanas iekārta "Eglīte ASI-16" (1980)
Lietderības koeficients (1979)
Tautas rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis (1979)
Saudzējiet bērnus (1978)
Ja ar bērnu notikusi nelaime (1978)
Padomju tradīcijas un ierašas (1977)
Aug Dzimtenes sargi (1976)
Grāmatvedības uzskaites organizācija (1975)
Drošības tehnika paketēšanā un saplākšņa līmēšanā (1974)
Darba noskaņojums (1974)
Drošības tehnika koksnes hidrotermiskajā apstrādē atklātajos baseinos (1974)
Mehanizācija zivsaimniecībā "Nagļi" (1973)
Negadījums (1973)
Nekas nenotiks, tomēr (1973)
Padomju sieviete (1973)

Teksta autors
Latvijas hronika Nr.18 (1990)

Dokumentālo filmu režisore Ludmila Ikere beigusi Kuldīgas vakara vidusskolu (1957), bet 1968. gadā absolvējusi Ļeņingradas Kultūras institūta Režijas nodaļu, studijas apvienojot ar režisores darbu Brocēnu kultūras namā un Saldus Tautas teātra galvenās režisores pienākumiem. Tomēr 1968. gada 12. augustā Ludmila Ikere sāka strādāt Rīgas kinostudijā un pavadīja tur 22 gadus. Režisore strādāja pie kinožurnāliem Padomju Latvija un Pionieris, bet galvenokārt uzņēma pasūtījuma filmas (par Arvīdu Žilinski, Annu Brigaderi, Ernestu Birznieku-Upīti un citiem kultūras darbiniekiem), kurām bieži pati arī rakstīja scenārijus. Droši vien tādēļ pēc kinodarba viņa pievērsās rakstniecībai un 1995. gadā izdeva dzejoļu krājumu Vārdi notiek, kam sekoja arī citi, bet viņas ceļu kinematogrāfijā turpina meita Gunta Ikere, aktīvi strādājoša montāžas režisore.