Roze Stiebra

Roze Stiebra 17.03.1942

Režisore, scenāriste un producente, kopā ar dzīvesbiedru Ansi Bērziņu atklājusi un izveidojusi divdimensiju animāciju Latvijā. 1960.– 1964. gadā ieguvusi leļļu teātra aktrises izglītību Ļeņingradā (tagad Sanktpēterburga, Krievijā), 1969. gadā uzņēmusi pirmo animācijas filmu aplikācijas tehnikā. Latvijas televīzijas paspārnē izveidojusi animācijas filmu grupu, kas uzņēma vidēji divas īsfilmas gadā, nostabilizējot tradīciju un radot savdabīgu žanru – muzikālas filmas, kas balstītas dzejolī vai dziesmā. 1983. gadā tapa pirmā zīmētā filma, kopumā Roze Stiebra kā režisore uzņēmusi 62 filmas – no īsām miniatūrām līdz pilnmetrāžas darbiem. Saņēmusi Latvijas Kultūras fonda balvu „par profesionālā animācijas kino izveidi Latvijā, cilvēcisko vērtību, labestības un iejūtības veidošanu bērnu apziņā". Starptautiskās animatoru asociācijas (ASIFA) biedre.

           

Skatīt vairāk
Skatīt vairāk