Roberts Elksnis
Režisors
Dārzeņkopības saimniecība "Rīga" (1991)
Latvijas hronika Nr.24 (1991)
Dārzeņkopība Latvijā (1990)
Baltijas tautu daiļrade (1990)
Hidrauliskais koku iekrāvējs PLG-50 (1989)
Darba drošība virs un aiz borta (1989)
Narkoloģiskais postenis dzīvojamā sektorā (1988)
Plaša patēriņa preces PSRS (1988)
AVS Kaļiņingradas rūpnīcā "Sojuzgazautomatika" (1987)
Cīņa ar ugunsgrēkiem uz kuģiem (1987)
Jaunie dabas draugi (1986)
Mūsu garastāvoklis, darbaspējas, veselība (1986)
Pilsētas komunālās saimniecības darba stabilitātes paaugstināšana (1985)
Veciem materiāliem - atkārtotu izlietojumu (1985)
Lokomotīvēm - lietpratīgu ekspluatāciju un rūpīgu apkopi (1984)
Strādnieku sagatavošana mežsaimniecībā (1983)
Slaukšanas un piena apstrādes automatizācija (1982)
Kultūrtehnisko darbu kompleksā mehanizācija (1982)
Drenāžas kompleksā mehanizācija (1981)
Mehanizācija putnkopībā. Līnija "LOJA"-4 (1981)
Par veselību zinu visu, bet ... (1980)
Koksnes antiseptizēšana (1980)
Metu smitēšana pirms aušanas (1979)
Sadzīves pakalpojumi laukos (1979)
Lauku kompleksais stacionārais pieņemšanas punkts (1979)
Meža cirtes tehnoloģija (1978)
Ceļojums pa Baltijas republikām (1977)
Apburtais loks (1977)
Darba semestris (1976)
Ugunsdrošības pasākumi kompresoru stacijās (1976)
Drošības tehnika gāzes pārsūknēšanas agregātu remonta darbos (1975)
Studenti - veselības aizsardzībai (1975)
ESM kombinētās lopbarības ražošanā (1974)
Dzīvi iesākot (1974)
Ģimene (1973)
Vilis Lācis (1965)

Scenārija autors
Baltijas tautu daiļrade (1990)
Hidrauliskais koku iekrāvējs PLG-50 (1989)
Darba drošība virs un aiz borta (1989)
Mehanizācija putnkopībā. Līnija "LOJA"-4 (1981)
Koksnes antiseptizēšana (1980)
Sadzīves pakalpojumi laukos (1979)
Lauku kompleksais stacionārais pieņemšanas punkts (1979)
Meža cirtes tehnoloģija (1978)
Dzīvi iesākot (1974)

Teksta autors
Latvijas hronika Nr.24 (1991)