Ilze Vītola (18.08.1957)
Teksta autors
Latvijas hronika Nr.25 (1990)

Redaktors
Latvijas hronika Nr. 8 (1991)
Mazs bērniņš krustcelēs (1990)
Latvijas hronika Nr.01 (1990)
Latvijas hronika Nr.10 (1990)
Latvijas hronika Nr.02 (1990)
Latvijas hronika Nr.04 (1990)
Latvijas hronika Nr.06 (1990)
Latvijas hronika Nr.07 (1990)
Latvijas hronika Nr.12 (1990)
Latvijas hronika Nr.19 (1990)
Latvijas hronika Nr.22 (1990)
Latvijas hronika Nr.23 (1990)
Latvijas hronika Nr.24 (1990)
Latvijas hronika Nr.25 (1990)
Latvijas hronika Nr.31 (1990)
Latvijas hronika Nr.32 (1990)
Latvijas hronika Nr.33 (1990)
Māksla Nr.2 (1990)
Pastarītis Nr.1 (1990)
Pastarītis Nr.2 (1990)
Sporta apskats Nr.1 (1990)
Sporta apskats Nr.2 (1990)
Sporta apskats Nr.3 (1990)
Padomju Latvija Nr. 8 (1983)
Ar skaidru prātu (1981)
Drenāžas kompleksā mehanizācija (1981)
Krustsolis (1981)
Lauku novatori (1981)
Mehanizācija putnkopībā. Līnija "LOJA"-4 (1981)
Rīga (1981)
Vieta zem saules (1981)
Diagnoze (1980)
Pasaka par sarūsējušo bruņinieku (1980)
Edgara Kauliņa pēdējie svētki (1980)
Bioloģisko šķidrumu sorbēšana (1980)
Cilvēks, kurš visiem vajadzīgs (1980)
Koksnes antiseptizēšana (1980)
Par roku tīrību (1980)
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu telpu uzkopšanas sanitārie noteikumi (1980)
Slaukšanas mehanizācija. 1.d. Slaukšanas iekārta "Tandēms ASI-8" (1980)
Slaukšanas mehanizācija. 2.d. Slaukšanas iekārta "Eglīte ASI-16" (1980)
Pils mantojumā (1979)
Mirkļa aizraušanās (1979)
Vieglprātības cena (1979)
Vienmēr jūsu rīcībā (1979)
Pietura - VEF (1979)
Sadzīves pakalpojumi laukos (1979)
Šodien uz šodienu (1979)
Lauku kompleksais stacionārais pieņemšanas punkts (1979)
Neizvēlība (1979)
Padomju Latvija (1979)
Putniņa izlidošana (1979)
Tautas rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis (1979)

Administrators
Latvijas hronika Nr.03 (1992)
Latvijas hronika Nr.04 (1992)
Latvijas hronika Nr.05 (1992)
Latvijas hronika Nr.09 (1992)
Latvijas hronika Nr.10 (1992)
Latvijas hronika Nr.13. Mani reabilitēs pēc... (1992)
Latvijas hronika Nr.15. Varbūt... (1992)
Latvijas hronika Nr.16 (1992)
Pastarītis Nr. 1 (1992)
Latvijas hronika Nr.1 (1991)
Latvijas hronika Nr.3 (1991)
Latvijas hronika Nr.12 (1991)
Latvijas hronika Nr.16 (1991)
Latvijas hronika Nr.21. Levitācija (1991)
Latvijas hronika Nr.22 (1991)
Latvijas hronika Nr.23 (1991)
Latvijas hronika Nr.24 (1991)
Latvijas hronika Nr.25 (1991)
Latvijas hronika Nr.28 (1991)
Latvijas hronika Nr.29 (1991)
Latvijas hronika Nr.30 (1991)
Latvijas hronika Nr.31 (1991)
Latvijas hronika Nr.34 (1991)
Latvijas hronika Nr.35 (1991)
Latvijas hronika Nr.38 (1991)
Latvijas hronika Nr.39 (1991)
Pastarītis Nr.1 (1991)
Pastarītis Nr.2 (1991)