Laimons Gaigals (24.05.1922 - 03.02.1990)
Režisors
Latvijas laikā (1989)
Vai plankumi vēsturē balti? (1988)
Graudaugu audzēšanas intensīvā tehnoloģija (1988)
Ķīmiskie konservanti skābbarībai (1988)
Rajona agrorūpnieciskā apvienība (1987)
Rupjās lopbarības paātrināta žāvēšana (1987)
Kvalitātes garantija (1986)
Rūpnieciskā putnkopība (1986)
Mana iela, mani nami (1985)
Šķidrā kompleksā mēslojuma pielietošana (1985)
Dodiet atpakaļ manu iesniegumu! (1984)
Nākotnes zemnieki (1984)
Agroķīmisko apkalpi veic mehanizatori (1984)
Latvijas PSR vienotā darbuzdevuma kolektīvu pieredze (1984)
Auglības anatomija (1983)
Garstiebru linu kopšanas un apstrādes pirmrindas metode (1983)
Jūsu māsa - Latvija (1982)
Vieta dzīvē (1982)
Uzmanību: ceļš! (1982)
Strādnieku klubs (1981)
Lauku novatori (1981)
Agroķīmija un elektroniskie skaitļotāji lopkopībai (1980)
Cilvēks, kurš visiem vajadzīgs (1980)
Industriālie lauki (1979)
Eksperimentālās skaitļošanas sistēmas kolektīvai lietošanai (1979)
Kadri lopkopībā (1979)
Skolas gadi (1978)
Uzvedības ētika un veselība (1978)
Ciematu labiekārtošana (1978)
Pašapkalpošanās pārtikas veikals (1978)
Cīņā par cilvēka dzīvību un veselību (1977)
Sabiedriskā ēdināšana rūpnīcā VEF (1977)
Laimīgā bērnība (1976)
Esiet piesardzīgi (1976)
Otrreizējo enerģijas resursu izmantošana stikla šķiedras rūpniecības uzņēmumos (1976)
Ieraduma spēks (1975)
Mode un veselība (1975)
Lauku dispečers (1975)
Dziesma (1974)
Ārsts un slimnieks (1974)
Mājas miers (1974)
Sevišķi bīstamas (1974)
Arturs Lapiņš (1973)
Steidzīgajā gadsimtā (1973)
Valsts zelta fonds (1972)
Medicīna un laiks (1972)
Veselības eleksīrs (1972)
Šoferi (1971)
Cilvēka veidošana (1971)
Briedums (1971)
Celtnieki (1971)
Meitenes higiēna (1970)
Divi paradumi (1970)
Zemes balsis (1969)
Tie mums palīdz skaitīt (1969)
Tranzistors "Rīga-302-A" (1969)
Andrejs Upīts (1968)
Daugavpils (1968)
Jūrmala (1968)
Latvijas baltā cūku šķirne (1968)
Senatne (1967)
Daugavas leģenda (1966)
Svētku noskaņa (1965)
Pilsēta pie Daugavas (1965)
Baltija (1964)
Tā Kunga vārdā (1964)
Uz intensifikācijas ceļa (1964)
Tad zini (1963)
Izvaltas rudens (1962)
Mašīnas laukiem (1962)
Pasaulē ir tāds puika (1962)
Bākas aicina (1961)
Rīt salnas nebūs (1961)
Pilsēta pie Daugavas (1960)
Dziesma pār ezeriem (1959)
Bagātais pūrs (1958)
Dzimtajā pusē (1957)

Scenārija autors
Vai plankumi vēsturē balti? (1988)
Graudaugu audzēšanas intensīvā tehnoloģija (1988)
Garstiebru linu kopšanas un apstrādes pirmrindas metode (1983)
Strādnieku klubs (1981)
Cilvēks, kurš visiem vajadzīgs (1980)
Industriālie lauki (1979)
Skolas gadi (1978)
Rīt salnas nebūs (1961)
Dziesma pār ezeriem (1959)

Operators
Latvijas laikā (1989)
Vai plankumi vēsturē balti? (1988)
Graudaugu audzēšanas intensīvā tehnoloģija (1988)
Ķīmiskie konservanti skābbarībai (1988)
Rajona agrorūpnieciskā apvienība (1987)
Rupjās lopbarības paātrināta žāvēšana (1987)
Kvalitātes garantija (1986)
Rūpnieciskā putnkopība (1986)
Mana iela, mani nami (1985)
Šķidrā kompleksā mēslojuma pielietošana (1985)
Dodiet atpakaļ manu iesniegumu! (1984)
Nākotnes zemnieki (1984)
Agroķīmisko apkalpi veic mehanizatori (1984)
Latvijas PSR vienotā darbuzdevuma kolektīvu pieredze (1984)
Auglības anatomija (1983)
Garstiebru linu kopšanas un apstrādes pirmrindas metode (1983)
Jūsu māsa - Latvija (1982)
Vieta dzīvē (1982)
Uzmanību: ceļš! (1982)
Strādnieku klubs (1981)
Lauku novatori (1981)
Agroķīmija un elektroniskie skaitļotāji lopkopībai (1980)
Cilvēks, kurš visiem vajadzīgs (1980)
Industriālie lauki (1979)
Eksperimentālās skaitļošanas sistēmas kolektīvai lietošanai (1979)
Kadri lopkopībā (1979)
Uzvedības ētika un veselība (1978)
Ciematu labiekārtošana (1978)
Pašapkalpošanās pārtikas veikals (1978)
Skolas gadi (1978)
Cīņā par cilvēka dzīvību un veselību (1977)
Sabiedriskā ēdināšana rūpnīcā VEF (1977)
Laimīgā bērnība (1976)
Esiet piesardzīgi (1976)
Mode un veselība (1975)
Lauku dispečers (1975)
Mājas miers (1974)
Sevišķi bīstamas (1974)
Dziesma (1974)
Arturs Lapiņš (1973)
Steidzīgajā gadsimtā (1973)
Valsts zelta fonds (1972)
Medicīna un laiks (1972)
Veselības eleksīrs (1972)
Šoferi (1971)
Cilvēka veidošana (1971)
Briedums (1971)
Celtnieki (1971)
Meitenes higiēna (1970)
Divi paradumi (1970)
Zemes balsis (1969)
Tie mums palīdz skaitīt (1969)
Tranzistors "Rīga-302-A" (1969)
Daugavpils (1968)
Latvijas baltā cūku šķirne (1968)
Eduards Smiļģis (1967)
Vairumtirdzniecības gadatirgus (1967)
Daugavas leģenda (1966)
Rīga (1966)
Padomju Latvija Nr. 28 (1027) (1966)
Svētku noskaņa (1965)
Baltija (1964)
Uz intensifikācijas ceļa (1964)
Tā Kunga vārdā (1964)
Izvaltas rudens (1962)
Mašīnas laukiem (1962)
Pasaulē ir tāds puika (1962)
Rīt salnas nebūs (1961)
Ātomenerģijas izmantošana mierlaika vajadzībām Padomju Latvijas tautas saimniecībā (1960)
Astotā stunda (1960)
Pilsēta pie Daugavas (1960)
Padomju Latvija Nr. 31 (1960)
Draudzības motokross (1959)
Dziesma pār ezeriem (1959)
Bagātais pūrs (1958)
Deju svētki (1958)
Draugu vidū (1957)
Dzimtajā pusē (1957)
Lielos ātrumos (1957)
Padomju Latvija Nr. 41 (1956)
Latvijas PSR vietējo padomju vēlēšanas (1948)
Padomju Latvija Nr. 11/133 (1948)
Padomju Latvija (1947)
Lielais Oktobris (1947)
Dzimtajā zemē (1947)