Moisejs (Mihails) Šneiderovs (18.11.1915 - 17.12.1985)
Režisors
Pēdējā kara diena (1984)
Par roku tīrību (1980)
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu telpu uzkopšanas sanitārie noteikumi (1980)
Gaismas maskēšana tautsaimniecības objektos (1979)
Drošības tehnika SCB ierīču izveidošanā (1978)
Kad plosās stihija (1976)
Varoņi (1975)
Neaizstājamais lizīns (1975)
Pirmsskolas bērnu audzināšana PSRS (1975)
Putnu pilsēta (1974)
Dārzeņi visu gadu (1974)
Rūpnīcas keramzīta ražošanai (1973)
Poliamīdu šķiedru rūpnīca (1973)
Pleci (1972)
Zālāju sēklkopība (1971)
Ziedi un cilvēki (1971)
Stafete (1970)
Pirmais komandants (1970)
Trīs tikšanās (1970)
Mēs gājām ar Iļjiču ("Uzvara") (1969)
Mēs gājām ar Iļjiču ("Vīrišķība") (1968)
Jaunie tehniķi (1968)
Mēs gājām ar Iļjiču ("Ausma") (1967)
Kartings (1967)
Motobols (1967)
Krosu trasēs (1966)
Viņi satikās Ženēvā (1964)
Motociklu trasēs (1963)
Startē automobilisti (1962)
Kur jūs esat, cīņu biedri? (1961)
Zilie ceļi aicina (1961)
Ātomenerģijas izmantošana mierlaika vajadzībām Padomju Latvijas tautas saimniecībā (1960)
Viena ģimene (1959)
Kolhozā "Sarkanais Oktobris" (1957)
Kolhozā "Mārupe" (1955)
Latvijas brūnā (1954)
Mākslas vingrošana (1953)

Scenārija autors
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu telpu uzkopšanas sanitārie noteikumi (1980)
Pirmais komandants (1970)
Motobols (1967)
Viena ģimene (1959)

Operators
Viņi satikās Ženēvā (1964)
Stāsts par kādu medaļu (1963)
Ātomenerģijas izmantošana mierlaika vajadzībām Padomju Latvijas tautas saimniecībā (1960)
Pilsēta pie Daugavas (1960)
Padomju Latvija Nr. 31 (1960)
Draudzības motokross (1959)
Par mieru un draudzību (1959)
Viena ģimene (1959)
Nemierīgās sirdis (1958)
Kolhozā "Sarkanais Oktobris" (1957)
Lielos ātrumos (1957)
Saulainais krasts (1957)
Padomju Latvijas spartakiāde (1956)
Zviedru karakuģi Rīgā (1956)
Padomju Latvija Nr. 41 (1956)
Latviešu tautas svētki (1955)
Kolhozā "Mārupe" (1955)
Latvijas brūnā (1954)
Padomju Latvijas lauksaimniecība (1954)
Basketbola meistari (1953)
Mākslas vingrošana (1953)
Rīgas vagonu būvētāji (1952)
Rīgai 750 gadi (1951)
Padomju Latvija Nr. 47 (1950)